MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Bine Ati Venit!
Conform HG nr. 751 din 21 iulie 2010, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti, care se desfiinteaza, precum si a preluarii activitatii de dezvoltare rurala de catre MADR, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti se reorganizeaza ca directii pentru agricultura judetene, servicii publice desconcentrate, aflate in subordinea MADR, finantate integral de la bugetul de stat.
Personalul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti este format din personalul fostelor directii pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cel preluat de la Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti.
Directiile pentru agricultura judetene sunt responsabile cu implementarea la nivel judetean a strategiei si a Programului de guvernare in domeniile agriculturii si productiei alimentare, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale. Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, directiile pentru agricultura judetene exercita functia de autoritate competenta la nivel judetean prin care MADR asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate.
Directiile pentru agricultura judetene asigura colectarea, prelucrarea si raportarea datelor statistice si operative din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.
Directiile pentru agricultura judetene realizeaza inspectiile tehnice din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.
Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale directiilor pentru agricultura judetene se aproba prin ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. in subordinea directiilor pentru agricultura judetene functioneaza Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene, institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii.